Registrace nového člena

Pokud se chcete stát součástí naší výzkumné skupiny, vyplňte prosím následující formulář.

* Označuje povinnou otázku

Souhlasím s vedením jména a osobních údajů v databázích IFHNOS (International Federation of Head and Neck Oncologic Societies) a EHNS (European Head & Neck Society)
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Tímto souhlasím s tím, aby spolek Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z.s. (dále jen spolek), se sídlem Praha 5, V Úvalu 84, 150 06, zpracovával a evidoval moje osobní údaje poskytnuté v souvislosti s žádostí o členství a s činností spolku, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění).
Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména práva obrátit se na správce se žádostí o informaci o zpracování poskytnutých osobních údajů, s žádostí o vysvětlení v případě pochybností o zpracování poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem a s požadavkem na odstranění takového stavu např. provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně, a to na dobu nutnou k vyřízení mé žádosti a po dobu trvání mého členství, a mohu ho kdykoliv odvolat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů (Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR)