Výbor

Předseda:

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
Sekretář:
Prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové
Členové:
Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN Hradec Králové
Prim. MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.
Odd. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice České Budějovice
Prim. MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce
MUDr. Markéta Pospíšková
Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol