Výbor

Předseda:

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
Sekretář:
Prim. MUDr. Ivan Pár
ORL odd. Kroměřížské nemocnice
Členové:
Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové
Prim. MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce
Prim. MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D.
Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol