Vážené kolegyně a kolegové,

Stránky, které otevíráte, jsou domovskou internetovou adresou České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z.s.

Toto sdružení vzniklo z potřeby i formálně propojit odborníky, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, poskytnout jim platformu, která by dala prostor k intenzivnější mezioborové výměně názorů, a zároveň je reprezentovala vzhledem k veřejnosti i k zahraničním organizacím.

Hlavní důvody vzniku a zároveň plánovanou náplň činnosti Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku lze shrnout do následujících bodů:

  • Skupina představuje reprezentativní oborově vyvážené těleso, které je platným partnerem mezinárodních organizací jako je European Head and Neck Society nebo International Federation of Head and Neck Oncolologic Societies a může se podílet na mezinárodních programech EU jako je např. Cooperation in Science and Technology.
  • Skupina podporuje mezioborovou výměnu poznatků a názorů především organizováním interdisciplinárních konferencí.
  • Skupina iniciuje mezioborové klinické vědecké projekty a podporuje zařazení tuzemských pracovišť do mezinárodních vědeckých projektů.
  • Skupina se podílí na postgraduálním vzdělávání v jednotlivých oborech a podporuje interdisciplinaritu v rámci tohoto vzdělávání.
  • Skupina se podílí na osvětové práci z hlediska prevence a včasné diagnostiky nádorů hlavy a krku směrem k odborné i laické veřejnosti.
  • Skupina se podílí na vydávání časopisu Head and Neck Cancer News

Za výbor skupiny:

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Předseda ČKSNHK

prim. MUDr.  Ivan Pár
Sekretář ČKSNHK