Conferences

 • International Conference of Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group / Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Main subjects:  Tumors of thyroid gland, tumors of salivary glands

  Final program

  Attached in PDF (updated 2023-11-06)

  Final report

  Attached in PDF (updated 2023-11-06)

 • International Conference of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group - Znojmo 2022

  Zpráva z Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (Znojmo,  Loucký klášter, 29. 9. – 1. 10. 2022)

  Ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2022 se v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě uskutečnila již čtvrtá Mezinárodní konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (ČKSNHK). Konference se zúčastnilo přes 50 lékařů ze 4 specializací. Partnerem akce byly firmy Merck Sharp&Dohme a Sanofi, vystavovatelé firmy Bristol Myers Squibb a Medindex.

  První den 29. 9. ve večerních hodinách proběhla schůze výboru ČKSNHK. Poté následovala prohlídka Louckého kláštera s průvodcem ze Znojemské besedy a přednáška o historii kláštera. Na závěr potěšila všechny účastníky svým zpěvem a hrou cimbál mladá znojemská zpěvačka a hudebnice Frida.

  Dopoledne 30. 9. byly náplní programu přednášky pozvaných významných zahraničních odborníků.  C. Piazza (Brescia), D. Thurnher (Graz), M. Brunner (Wien), R. Simo (London), J. Kovařík (Newcastle) a členové Slovenské kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku P. Štefanička (Bratislava) a P. Dubinský (Košice) přednesli své zkušenosti z různých oblastí NHK.  

  Odpoledne M. Zábrodský moderoval panelovou diskuzi na pokračující téma sledování pacientů po kurativní léčbě, kam kromě tuzemských kolegů přispěl i Ricard Simo s přehledem o sledování pacientů v Britanii.  Téma bylo na setkáních Skupiny opakovaně probíráno a tentokrát již diskuse vyústí ve vydání konsensu ČKSNHK. Blok uzavřel M. Fernandez (Madrid) s vyzvanou přednáškou o léčebných možnostech karcinomů hrtanu.

  Na závěr odpoledne proběhla sponzorovaná minisympózia, věnovaná možnostem moderní systémové léčby NHK

  V prvním bloku dopoledního programu v sobotu 1.10. seznámili R. Mottl R. (Hradec Králové), L. Hauer (Plzeň), V. Vlachopulos (Praha) a V. Peřina (Brno) přítomné se stomatologickou a stomatochirurgickou problematikou pacientů s NHK. Přednášky vzbudily velký zájem a byl zdůrazněn význam úzké mezioborové spolupráce.

  Další blok byl pod vedením M. Vošmika (Hr. Králové) věnován výživě a prevenci a rehabilitaci polykacích potíží pacientů s NHK. Panelu se zúčastnily P. Holečková (Praha,  FN Bulovka), L. Dostálová (Praha, FN Motol), L. Mrázková (Praha, FN Motol), E. Košlabová (Praha, FN Kr.Vinohrady). Výstupy z panelu by se do budoucna mohly stát doporučením ČKSNHK.

  Součástí konference semináře byl i společenský program, který přispěl k navazování osobních kontaktů v rámci mezioborové spolupráce. Příjemným oživením bylo hudební vystoupení prim. MUDr. M. Pály (Praha).

  Na závěr semináře J. Klozar (Praha) pozval přítomné na již pátou mezinárodní konferenci ve Znojmě, a to v termínu 21. -23. 9. 2022. V druhé polovině dubna by se měl uskutečnit seminář ČKSNHK, místo a téma budou upřesněny.

  Prim. MUDr. Ivan Pár

  Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
  Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

   

  Je nám ctí vás pozvat jménem České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (ČKSNHK) na dnes již tradiční konferenci Znojmo 2022, která se bude konat opět v prostorách Louckého kláštera ve dnech 29. 9. až 1. 10. 2022.

  Program zahrnuje čtvrteční úvodní přednášku a zahájení konference. Pátek dopoledne bude opět patřit zahraničním hostům, je reálná šance, že s některými z nich, které jsme zatím slyšeli jen distančně, budeme moci diskutovat přímo. Odpoledne bude věnováno sledování pacientů. Téma jsme opakovaně probírali a tentokrát máme ambici je uzavřít a vydat konsensus skupiny. V podvečer proběhnou firemní symposia. Sobotní program zahrnuje problematiku stomatochirurgickou, úkolem je postoupit v přípravě doporučení stomatologické péče o onkologické pacienty. Z tématu prevence komplikací léčby bychom se vedle problematiky stomatologické věnovali i polykání, opět s cílem vytvoření mezioborového konsenzu. Pokud bude zájem, budou do programu zařazena i volná sdělení.

  Věříme, že genius loci a neformální atmosféra Louckého kláštera opět přispěje k mnoha zajímavým diskusím i mimo vědecký program a k rozvoji mezioborové spolupráce ku prospěchu našich pacientů. 

  Těšíme se na setkání s vámi ve Znojmě.


  Za organizační tým

  Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., předseda ČKSNHK

  Prim. MUDr. Ivan Pár, tajemník ČKSNHK

  Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.,člen výboru ČKSNHK

   

   

  Dear Colleagues!

   

  It is our honor to invite you in the name of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group (CHNCCG)  to our traditional Conference Znojmo 2022. It will take place again in the Louka Monastery in Znojmo from September 29 to October 1, 2022.

  The yearly conferences of CHNCCG are focused on interdisciplinary collaboration in current issues of head and neck oncology with the aim to achieve consensus among different specialties. The program before noon is in English and is dedicated to lectures by eminent experts from abroad and Czechia.  Some of them already promised their presence. Discussions about the Czech guidelines and other current issues of the Czech Cooperative Group are planned for afternoons. So our international friends will have some time to admire the historic city of Znojmo and its environs. Their remarks will be than highly appreciated during plenary discussions at the evenings.

  Znojmo is a historic city situated in the South Moravian wine country near to the Austrian border about 80 km from Vienna and about 180 km from Prague. There are 5 direct train connections and some buses from Vienna to Znojmo every day and many buses from Prague to Znojmo. Louka Monastery is not a traditional congress center, but an only partially renovated historical building with several meeting rooms and beautiful cellars. We do believe that the small inconveniences of this location are largely balanced by its genius loci.

  See you in Znojmo

  Jan Klozar, president of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group

  Ivan Pár, secretary of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group


  Finální program ke stažení
  Download Final Program

  Partneři
  Vystavovatelé:


  Program:

  Čtvrtek / Thursday 29. 9. 2022

   

  17:00-18:00  Registrace/Registration

  17:00-18:00  Schůze výboru Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku
  18:00-18:15  Zahájení: Jan Klozar, Ivan Pár, Milan Vošmik
  18:15-19:00  Opening lecture

  Pátek / Friday 30. 9. 2022


  9:00-10:30 Invited lectures I

  • Cesare Piazza (Brescia):  Cricotracheal resection and anastomosis for cricoid chondrosarcoma: evolving techniques in the last 20 years (30 min.)
  • Dietmar Thurnher (Graz): The oral/oropharyngeal microbiome and head and neck cancer (30 min.)
  • Markus Brunner (Wien): Status quo: De-escalation in head and neck cancer therapy(30 min.)

  10:30-11:00 Přestávka / Break

  11:00-12:30 Invited lectures II
  • Ricard Simo (London): Current Management of Recurrent Advanced Laryngeal Cancer (30 min.)
  • Mario Fernandez (Madrid):  Treatment options in advanced laryngeal cancer (30 min.)
  • Josef Kovařík (Newcastle):  Osteoradinekrózy (30 min.)

  12:30-13:30 Oběd / Lunch break

  13:30-15:00 Doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a  krku.

  Téma I: Sledování pacientů po kurativní léčbě. Pokračování panelu.

  Moderátor: M. Zábrodský

  ·     Chirurgové: J. Klozar (Praha), M. Zábrodský (Praha), I. Pár (Kroměříž), V. Vlachopulos, další?

  ·     Onkologové: M.Vošmik (Hr. Králové), M.Pála (Praha), M.Pospíšková (Zlín), další?

  ·     Frekvence vyšetření, obsah klinického vyšetření, rozsah zobrazovacích metod, indikace PET/ CT a další vyšetření v rámci sledování

  ·     Diskuse, příprava konsensuálního doporučení  

  15.00-15.30 Slovenská kooperatívna skupina pre nádory hlavy a krku

  Patrik Štefanička (Bratislava): Surgical treatment of parotid gland carcinoma (15 min.)
  Pavol Dubinsky (Košice): Predbežné vysledky deeskalacie v liecbe HPV+ OPC (název bude upřesněn) (15 min.)

  15:30-16:00  Přestávka / Break

  16.00-18:00 Podporované přednášky, satelitní sympozia  

  16.00-16.45 Podporovaná přednáška fa Merck Sharp & Dohme s.r.o
  16.45-17.30 Podporovaná přednáška fa Bristol-Myers Squibb
  17.30-17.50 Podporovaná přednáška fa Sanofi - Vošmik M. (Hr. Králové) 

   

  Sobota / Saturday 1. 10. 2021


  9:00-10.30 Stomatochirurgický blok:

   

  Moderace: L. Hauer , M.Vošmik

   

  ·     Mottl R. (Hradec Králové)  Stomatologická příprava pacienta před onkologickou léčbou a specifika následné stomatologické péče. (15 min)

  ·     Hauer L. (Plzeň) Osteoradionekróza čelistí: etiologie, klinické projevy, diagnostika a léčba (15 min)

  ·     V. Vlachopulos (Praha), Vliv radioterapie a prodělané onkochirurgické léčby na následnou mikrochirurgickou rekonstrukci. (15 min.)

  ·     Panelová diskuze (45 min.)

   

  10:30-11:00 Přestávka / Break

   

  11:00-12:30 Doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. 

  Téma II:  Výživa a prevence a rehabilitace polykacích potíží.

  Moderátor: M. Vošmik

  ·        P. Holečková ( Praha)

  ·        M. Černý  (Hradec Králové)

  ·        L. Dostálová, L. Mrázková (Praha)

   

  12:30  Ukončení konference / Adjourn:

  Jan Klozar, Ivan Pár, Milan Vošmik

   

  Registration (active/passive participation)

  Deadline for active participation: 5. 9. 2022 
              (the only title of the presentation and author/s of presentation - abstract not required)
  Deadline for passive participation: 15. 9. 2022 


  Organizer:

  Avantgarde Prague s.r.o.
  Jáchymova 63/3
  Praha 1 Staré Město 110 00  
  IČO: 27221687 / DIČ: CZ27221687
  office@avantgardeprague.cz


  Accommodation: 

   

  Not arranged by the organizers. 

  Please refer to booking.comhotels.comhotel.cz, ubytovaniznojmo.nethotelypenziony.cz, etc. 

   

  Registration fee: 

    Before 1.9.2022 After 1.9.2022 and onsite
  Resident Under The Age Of 30 - Member CHNCCG 900 CZK 1400 CZK
  Resident Under The Age Of 30 - Non-Member CHNCCG 1200 CZK / 48 EUR 1700 CZK / 68 EUR
  Specialist/consultant - Member CHNCCG 1900 CZK 2400 CZK
  Specialist/consultant - Non-Member CHNCCG 2200 CZK / 87 EUR 2700 CZK / 108 EUR


  Payment information:

  After registration, you will receive an invoice to your email.

  Cancellation Policy

  Cancellations made in writing and received by the Congress Secretariat (e-mail:  iva.piskova@fnmotol.cz ). 
  • till 30. 7. 2022: 100 Kč handling charge
  • till 31. 8. 2022: 50% of the registration fee
  • 1. 9. 2022 and later: 100% of the registration fee
  • change of name anytime: 100 Kč handling charge


  Poznámka k registračnímu formuláři - prosíme členy ČLK i o vyplnění evidenčního čísla ČLK -  (Evidential number of Czech Medical Chamber) - číslo lze zjistit obratem na adrese: https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html  - Děkujeme.

 • International Conference of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group - Znojmo 2021

  Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

  Dovolujeme si vás pozvat na tradiční Konferenci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, která se letos bude konat opět v Louckém klášteře ve Znojmě ve dnech 30. 9. až 2. 10. 2021.

  Na rozdíl od loňského roku doufáme, že letos přivítáme zahraniční řečníky osobně. Účast předběžně přislíbili Ricard Simo (Londýn), Cesare Piazza (Brescia), Mario Fernandez (Madrid), Dietmar Thurnher (Graz), Bostjan Lanisnik (Maribor). 

  Programové schéma počítá dopoledne s pozvanými přednáškami a odpoledne s krátkými příspěvky a diskusí v češtině nad dvěma hlavními tématy konference. Těmi by letos měla být podpůrná léčba a sledování pacienta po léčbě. Obě témata považujeme za důležitá a domníváme se, že jim není věnována adekvátní pozornost. Diskuse by měla vyústit v Konsensuální doporučení zaštítěná kooperativní skupinou, která bychom publikovali podobně jako výstupy z předchozí Konference (Cesk Patol 2021; 57(1): 53–56 a přetisky v dalších časopisech).

  Pevně věříme, že epidemiologická situace dovolí pořádání konference v plném rozsahu a že naše odborné setkání nám bude v další práci podobnou podporou, jako tomu bylo v loňském roce.


  Za organizační tým
  Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., předseda ČKSNHK
  Prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. tajemník ČKSNHK

  Dear Colleagues

   

  In the name of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group (CHNCCG) we would like to invite you to our next conference. It will take place again in the Louka Monastery in Znojmo from September 30 to October 2, 2021.

   

  The yearly conferences of CHNCCG are focused on interdisciplinary collaboration in current issues of head and neck oncology with the aim to achieve consensus among different specialties. This year we plan to divide the Conference into two parts. The mornings will be dedicated to lectures of our colleagues from abroad. Some of the eminent European experts already promised their presence. Discussions about the Czech guidelines regarding follow-up and supportive care are planned for afternoons. So our international friends will have some time to admire the historic city of Znojmo and its environs. Their remarks to the revised Czech standards will be than highly appreciated during plenary discussions at the evenings.

   

  Znojmo is a historic city situated in the South Moravian wine country near to the Austrian border about 80 km from Vienna and about 180 km from Prague. There are 5 direct train connections and some buses from Vienna to Znojmo every day and many buses from Prague to Znojmo. Louka Monastery is not a traditional congress center, but an only partially renovated historical building with several meeting rooms and beautiful cellars. We do believe that the small inconveniences of this location are largely balanced by its genius loci.

   

  We hope that the situation allows to organize the Conference as planned and to meet you this time in person.

   

  See you in Znojmo

   

  Jan Klozar, president of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group

   

  Milan Vošmik, secretary of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group

   

  Venue


  Loucký klášter / Louka Monastery, Loucká 3622/29, Znojmo, Czechia 

   

  Program:

  Čtvrtek / Thursday 30. 9. 2021


  17:00-18:00         Registrace

  17:00-17:45          Schůze výboru Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  18:00-18:15          Zahájení: Jan Klozar, Milan Vošmik

  18:15-19:00         Opening lecture

  Ricard Simo (London): The management of recurrent laryngeal cancer (distant form)

   

  Pátek / Friday 1. 10. 2021  9:00-12:20           Invited lectures

  9:00-9:30             Mario Fernandez (Madrid): TOUSS. Why to switch to transoral Surgery?

  9:30-10:00           Cesare Piazza (Brescia): Compartmental tongue resection: philosophy, indications and outcomes (distant form)

  10:00-10:30      Petera J. (Hradec Králové): Is there still a place for brachytherapy in the modern treatment of oral cancer?

  10:30-11:00           Přestávka / Break

  11:00-11:30         Bostian Lanisnik (Maribor): Application of ultrasound in head and neck surgery

  11:30-12:00         Dietmar Thurnher (Graz): Complications in head and neck surgery

  12:00-13:20         Přestávka na oběd / Lunch break

  13:20-15:00         Doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Téma I: Sledování pacientů po kurativní léčbě

  13:20-13:30          Klozar J. (Praha): Introduction

  13:30-14:00         The guidelines and clinical practice in follow up after curative therapy in Great Britain, Spain, Austria and Slovenia (Simo, Fernandez, Thurnher, Lanisnik)

  14:00-14:15         Štefanička P., Gočárová K. (Bratislava): Sledování pacienta po kurativní léčbě na Slovensku

  14:15-14:30          Zábrodský M. (Praha): Sledování pacienta po kurativní léčbě v České republice

  14:30-15:00          Diskuse, příprava konsensuálního doporučení

  15:00-15:30         Přestávka / Break

  15:30-18:00         Minisympozia

  15:30-16:15         Koucký V. , Kalitová P. (Praha) Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii

  16:15-16:45         MSD 

  16:45-17:30         BMS

  17:30-18:00         Systémová léčba nemelanomových kožních nádorů ORL oblasti

   

  Sobota / Saturday 2. 10. 2021  9:00-12:30            Doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Téma II: Prevence a léčba toxicity protinádorové léčby

  9:00-9:15             Vošmik M. (Hradec Králové): Úvod do problematiky

  9:15-9:30             Cvek J. (Ostrava): Prevence a léčba radiační mukositidy

  9:30-9:45              Holečková P. (Praha): Nutrice, indikace PEG

  9:45-10:00           Černý M. (Hradec Králové): Prevence polykacích obtíží a jejich rehabilitace

  10:00-10:15         Přestávka / Break

  10:15-10:30         Votava M. (Praha): Prevence polykacích obtíží po chirurgickém výkonu

  10:30-10:45         Hodek M. (Hradec Králové): Prevence polykacích obtíží při plánování radioterapie

  10:45-11:00          Cvek J. (Ostrava): Ošetřování kůže při radioterapii

  11:00-12:30         Diskuse, příprava konsensuálního doporučení  

  12:30                    Ukončení konference / Adjourn:

  Jan Klozar, Milan Vošmik
  Organizer:

  Avantgarde Prague s.r.o.
  Jáchymova 63/3
  Praha 1 Staré Město 110 00  
  IČO: 27221687 / DIČ: CZ27221687
  office@avantgardeprague.cz


  Accommodation: 

   

  Not arranged by the organizers. 

  Please refer to booking.com, hotels.com, hotel.cz, ubytovaniznojmo.net, hotelypenziony.cz, etc. 

   

  Registration fee: 

   

  Residents under the age of 30 - Member CHNCCG:  900 Kč 

  Residents under the age of 30 - Non-member CHNCCG: 1200 CZK/48 EUR

  Specialists/consultants - Member CHNCCG: 1900 Kč

  Specialists/consultants - Non-member CHNCCG: 2200 CZK/87 EUR


  Poznámka k registračnímu formuláři - prosíme členy ČLK i o vyplnění evidenčního čísla 
  ČLK -  (Evidential number of Czech Medical Chamber) - číslo lze zjistit obratem na adrese: https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html  - Děkujeme.


 • International Conference of the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group - Znojmo 2020

  Venue

  Loucký klášter / Louka Monastery, Loucká 3622/29, Znojmo, Czechia 

  Program


  Thursday  1. 10. 2020   

  15:00 - 17:20 Instructional courses / Instruktážní kursy

  15:00 – 15:40 IC 1 – Hlasové protézy, Zdenek Fík (Praha) 

  15:40 - 16:20 IC2 - Transoral Ultrasonic Surgery, Mario Fernandez (Madrid) 

  16:20 – 17:30 Young scientists forum / Forum mladých vědců

  Moderation: Vladimír Koucký (Praha) 

  Krátká Zuzana – Efficacy of PET/CT in diagnostics and staging of head and neck cancer

  Baněčková Martina – Oncocytic metaplasia in benign and malignant salivary gland tumors  

  Koucký Vladimír – Functional capacity of plasmacytoid dendritic cells in head and neck cancer 

  Fíková Alžběta – The tumor microenvironment in head and neck cancer 

  Lazák Jan – Outcomes of facial nerve reconstruction in patients with head and neck tumors

  Friday  2. 10. 2020    

  09:30 - 09:40 Opening of the Conference / Zahájení konference 

  09:40 - 10:05 Invited lecture 1 /Pozvaná přednáška 1

  Alexander deVries (Feldkirch):  Time 

  10:05 – 10:50 Main Topic 1 / Hlavní téma 1: 

  Dental care and maxilofacial surgery in the treatment of sequelae of non surgical treatment / Péče o chrup a maxilofaciální chirurgie v léčbě následků nechirurgické terapie

  Jiří Šimek (Zlín)

  Nima Mahdian (Praha)

  10:50 – 11:10 Invited lecture 2 /Pozvaná přednáška 2

  Michaela Švajdová (Ružomberok): Reirradiation of recurrent or second primary head and neck cancer

  11:10 – 11:40 Break / Přestávka

  11:10 -12:10 Main Topic 2 / Hlavní téma 2:

  Salivary glands / Slinné žlázy

  Michal Zábrodský (Praha) 

  Dagmar Brančíková (Brno)

  12:10 – 12:30  Invited lecture 3 /pozvaná přednáška 3

  Dietmar Thurnher (Graz): Complications in head and neck surgery

  12:30 – 13:00  Invited lecture 4 /pozvaná přednáška 4

  Andreas Strobl (Linz): Transoral endoscopic surgery

  13:00 - 14:00 Lunch / Oběd 

  14:00 – 15:00 Main Topic 3 / Hlavní téma 3: 

  Larynx preserving  protocols revisited / Co zbylo dnes z larynx záchovných protokolů

  Milan Vošmik (Hradec Králové)

  Michaela Jirkovská (Praha)

  Michal Zábrodský (Praha)

  15:00 - 15:30 Invited lecture 4 /pozvaná přednáška 4

  Ricard Simo (London) Locally advanced  laryngeal cancer

  15:30 – 16:30 Satelite symposium / Satelitní sympozium BMS 

  16:30 – 17:15 Satelite symposium/Satelitní symposium Merck

  Saturday  3. 10. 2020    

  09:30 – 10:00  Invited lecture 5 /pozvaná přednáška 5

  Cesare Piazza (Brescia): Transoral laser microsurgery vs open partial laryngectomy for T2-T3 glottic cancer: balancing the two according to different conditions

  10:00 - 10:30 Invited lecture 6 /pozvaná přednáška 6

  Cesare Piazza (Brescia): Free flaps in laryngeal surgery: how I do it and why,

  10:30 – 11:00 Invited lecture 7 /Pozvaná přednáška 7

  Bostjan Lanisnik  (Maribor): Complications in head and neck surgery: a total disclosure.

  11:00 – 11:30  Proffered papers / Přihlášené přednášky

   

  Zpráva o Mezinárodní konferenci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku 

   

  Přes zhoršující se epidemiologickou situaci a po určitém váhání se výbor Kooperativní skupiny rozhodl plánovanou Konferenci uskutečnit. Během září odřekla účast většina zahraničních účastníků a jejich příspěvky byly naplánovány distanční formou. Byly zkoušeny různé platformy pro přenášené přednášky a nakonec byl pro nejjednodušší a nejpřátelštější uživatelské prostředí zvolen Zoom. 

  První den proběhly instruktážní kursy, Fík a Koucký (Praha) vedli kurs hlasových protéz a Fernandez (Madrid) distančně prezentoval metodu transorální  ultrazvukové chirurgie. Program prvního dne byl uzavřen Forem mladých vědců, kde mladí kolegové referovali o svých výzkumných projektech.

  Druhý den po slavnostním zahájení přednesl de Vries (Feldkirch) distančně přednášku Time, která velmi atraktivní formou upozorňuje na význam včasného zahájení léčby a dodržování časových intervalů mezi jednotlivými léčebnými modalitami. Následoval kulatý stůl o problematice osteonekrózy. Z dalších pozvaných přednášek je třeba uvést review o reiradiaci nádorů hlavy a krku Švajdové (Ružomberok), distanční přednášku Thurnhera (Graz) o komplikacích léčby a příspěvek Strobla (Linec) o transorální laryngeální chirurgii. Proběhly i kulaté stoly o slinných žlázách a záchovných protokolech. Zejména druhý z nich byl velmi podnětný a v diskusi bylo konstatováno, že by se Kooperativní skupina měla doporučujícím dokumentem vyjádřit k indikacím léčby pokročilého karcinomu hrtanu. Asi nejatraktivnější z druhého dne byla přednáška Sima (Londýn) na stejné téma. I přes distanční formu mohli posluchači ocenit nejen odbornou erudici ale i vtipné podání tématu.  V podvečer pak proběhla minisymposia firem BMS a Merck, která upozornila na moderní trendy v nechirurgické léčbě nádorů hlavy a krku. 

  Z dopoledne třetího dne je třeba upozornit především na velmi erudované distanční přednášky Piazzy (Brescia) o indikacích transorální mikrolaryngoskopie versus otevřené parciální chirurgie hrtanu a o mikrovaskulárních lalocích a dále na distanční přehledovou přednášku Lanisnika (Maribor) o komplikacích chirurgie.   

  I ze zpětného pohledu máme radost, že se nám konferenci i přes omezení dané nutností dodržovat hygienická doporučení podařilo uspořádat. Byla bezesporu inspirací k další práci Kooperativní skupiny a přinesla nová témata, kterým se skupina bude věnovat v blízké budoucnosti.  Nepřítomnost většiny zahraničních řečníků byla jistě nedostatkem. Naproti tomu jsme se přesvědčili o tom, že distančně lze i bez excesivních nákladů na pokročilou techniku přenášet přednášky přímo z pracoven odborníků kdekoli na světě. To je jistě inspirací do přicházejících nesnadných časů. Nedomníváme se, že konference s neformálními diskusemi a vzájemnou interakcí lze distančními technikami nahradit, nicméně nám tyto techniky umožňují zůstat v kontaktu s kolegy v cizině po dobu, než bude možno opět komunikovat osobně. 

  Za organizátory konference

  Jan Klozar, předseda České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

   

 • Symposium Developments and Controversies in Thyroid Cancer

  This symposium will provide an update on the management of recurrent primarily differentiated thyroid cancer by focusing on the understanding of the latest evidence on:

  • Molecular and cellular predictors of recurrent thyroid cancer
  • Evaluation and work up of patients with recurrent thyroid cancer
  • Surgical approaches to recurrent thyroid cancer in the primary site, neck and distant sites
  • The use of non-surgical treatment for recurrent thyroid cancer
  • To understand the current evidence and controversies to support clinical practice decision making

  The symposium is targeted to all members of the thyroid multidisciplinary teams treating thyroid cancer including qualified staff and trainees. These include Surgeons, Endocrinologists, Nuclear Physicians, Oncologists, Clinical Nurse Specialists, and Speech and Language Therapists.

   

  More information in the official flyer.

 • Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Téma: 

  • Maligní melanom v oblasti hlavy a krku
  • Metastázy do krčních lymfatických uzlin z neznámého primárního nádoru

   

  Organizátor:

  Avantgarde Prague s.r.o.
  Jáchymova 63/3
  Praha 1 Staré Město 110 00  
  IČO: 27221687 / DIČ: CZ27221687
  office@avantgardeprague.cz

   

  Finální program

  Ke stažení zde v PDF

   

  Ubytování:

  Na běžných ubytovacích webech: booking.com

   

  Platební informace:

  Po registraci obdržíte elektronický doklad na zadaný email. Cena je včetně 21% DPH.

  Registrační poplatek: Před 5.3.2024 Po 5.3.2024 nebo na místě
  účastník do 30 let - člen ČKSNHK 1900 CZK / 76 EUR 2200 CZK / 88 EUR
  účastník do 30 let 2200 CZK / 88 EUR 2700 CZK / 108 EUR
  Specialista / konsultant - člen ČKSNHK 2100 CZK / 84 EUR 2400 CZK / 96 EUR
  Specialista / konsultant 2400 CZK / 96 EUR 2900 CZK / 116 EUR

  Storno podmínky

  Zrušení lze provést písemně na sekretariát kongresu (e-mail: iva.piskova@fnmotol.cz).

  Poplatek za zrušení:  
  do 20. 2. 2024: 100 Kč manipulační poplatek
  do 19. 3. 2024: 50% z registračního poplatku
  po 20. 3. 2024: 100% z registračního poplatku
  změna jména: 100 Kč manipulační poplatek
 • Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Zpráva ze Semináře České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (Kroměříž,  hotel U Zlatého kohouta, 28. – 30. dubna 2022)

  Ve dnech 28. – 30. dubna 2022 se v hotelu U Zlatého kohouta v Kroměříži uskutečnil seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. Akci zorganizovalo odd. ORL a chirurgie hlavy a krku Kroměřížské nemocnice spolu s Onkologickým centrem Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Hlavními tématy akce byly recidivující, duplicitní a metastazující nádory hlavy a krku (NHK) a gerontologický onkologický pacient. Semináře se zúčastnilo 71 lékařů. Partnerem akce byla firma Merck Sharp&Dohme a vystavovatelé firmy Bristol Myers Squibb, Danone,  Fresenius-Kabi a Sanofi. Díky jejich přispění bylo možné tuto akci zorganizovat.

  Dne 28. 4. ve večerních hodinách proběhla schůze výboru, na které byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření skupiny za rok 2021. Zároveň byla diskutována problematika pravidelné aktualizace informací na webu naší skupiny a byl představen postup voleb nového výboru skupiny pro rok 2022-2027.

  Dopolední program dne 29.4 byl věnován problematice recidivujících, duplicitních a metastazujících NHK. Dr. Grézl (Kroměříž) se ve své přednášce věnoval organizaci a účelu stagingu a restagingu pacientů s NHK. Prim. Šimek (Zlín) seznámil přítomné s indikací a riziky salvage surgery v případě neúspěchu předchozí léčby. Prim. Pála (Praha) a Dr. Brančíková (Brno) ukázali na možnosti radioterapie a systémové léčby v případě recidivujících a generalizovaných NHK. Doc. Oliverius (Praha) a prof. Klein (Zlín) nabídli současný pohled na chirurgické řešení metastatického postižení jater a hrudních orgánů u NHK. Dr. Bystřický (Mistelbach, Rakousko) pak uzavřel dopolední blok přednáškou o paliativní a symptomatické léčbě v případě selhání možností kurativní medicíny. V následující diskuzi se probíralo sledování pacientů po skončení léčby. Bylo doporučeno se tomuto tématu věnovat i nadále, tak aby bylo možné dát jednotné doporučení v rámci Kooperativní skupiny.

  Poté Dr. Pohanka (Zlín) a Dr. Pokorný (Pardubice) přednesli své zkušenosti s léčbou kožních nádorů v oblasti hlavy a krku, Dr. Čoček (Praha) pak nabídl vlastní soubor duplicitních nádorů pacientů s NHK.

  Odpoledne proběhla sponzorovaná minisympózia, věnovaná možnostem moderní systémové léčby NHK a nutriční podpoře pacientů.

  Dopolední program dne 30. 4. byl věnován problematice gerontologických onkologických pacientů z pohledu různých odborností. Prof. Matějovská Kubešová (Brno) seznámila přítomné s komplexním geriatrickým hodnocením pacienta z pohledu plánování diagnostiky a terapie. Dr. Jakšičová (Zlín) se věnovala významu nutrice, Dr. Licková (Praha) zase kvalitě života a psychickému stavu pacientů s NHK. Doc. Vošmik informoval o možnostech radioterapie i systémové léčby u této skupiny pacientů. Dr. Bystřický (Mistelbach, Raousko) umožnil pohled anesteziologa na geriatrického pacienta. Dr. Nikov (Praha) podal přehled o rizicích rozsáhlejších výkonů u seniorů. Doc. Chovanec přednesl vlastní soubor pacientů vyššího věku s rozsáhlým operačním výkonem. Na závěr prim. Pospíšková (Zlín) referovala o zkušenostech s onkologickou léčbou u geriatrických pacientů s NHK. Problematika geriatrických onkologických pacientů vyvolala poměrně živou diskuzi a bylo vidět, že toto téma je pro účastníky zajímavé a zaslouží si bližší pozornost i nadále.

  Spolu s odborným programem proběhla i členská schůze České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. Součástí byly i volby výboru pro rok 2022 – 2027. Od 1. 6. 2022 bude výbor České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku pracovat ve složení:

  Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. (předseda)

  Prim. MUDr. Ivan Pár (sekretář)

  Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

  Prim. MUDr. Miloslav Pála, Ph.D.

  Prim. MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D.

  Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

  MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.

  Součástí semináře byl i společenský program. Ve čtvrtek 28. 4. proběhlo přátelské setkání s degustací vína v Arcibiskupských vinných sklepech. V pátek pak i společenský večer s rautem. Počasí akci přálo a účastnici si mohli z krásné terasy hotelu vychutnat pohled na historické centrum Kroměříže.

  Na závěr semináře prof. Klozar pozval přítomné na již čtvrtou mezinárodní konferenci ve Znojmě, a to v termínu 29. září - 1. října 2022.

  Prim. MUDr. Ivan Pár

  Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc


  Témata

  Recidivující, duplicitní a metastazující nádory hlavy a krku 
  Geriatrický onkologický pacient 
  Varia

   

  Finální program - ( ke stažení v PDF)

  Čtvrtek 28. dubna 2022:

  18.00-19.00 Schůze výboru ČKSNHK

  Pátek  29. dubna 2022:

   

  Lokoregionální recidivy, vzdálené metastázy a duplicity u pacientů s nádorem hlavy a krku (NHK)
  Předsedající:  Klozar J., Vošmik M.

  9:00-11:00

  • Klozar J., Vošmik M. : Zahájení semináře
  • Grézl T., Pár I., Pospíšková M. (ORL odd. Kroměřížské nemocnice, Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Staging a restaging u pacientů s NHK (prvotní vyšetření, panedoskopie, duplicity NHK, lokoregionální recidivy a vzdálené metastázy).  - 15 min.
  • Šimek J. (Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajské nemocnice T. Bati Zlín) :Salvage surgery: kdy ano a kdy už ne. - 15 min.
  • Pála M. (Ústav radiační onkologie FN Bulovka Praha): Lokoregionální recidiva, vzdálené metastázy. Postavení RT u recidivujících a generalizovaných nádorů. - 15 min.
  • Brančíková D. (Interní hematologická a onkologická kliniky FN Brno):  Lokoregionální recidiva, vzdálené metastázy. Možnosti systémové léčby u recidivujících a generalizovaných nádorů. - 15 min.
  • Klein J., Pospíšková M. (Chirurgické odd.  a Onkocentrum  Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Ložiskový nález na plicích a v mediastinu u pacienta s NHK. - 15 min.
  • Oliverius M. (Chirurgická klinika FNKV Praha, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno): Metastázy nekolorektálních nádorů v játrech…Chirurgická léčba?????  - 15 min.
  • Bystřický Z. (ARO, Landesklinikum Mistelbach, Rakousko): Paliativní a symptomatická léčba NHK. - 15 min.

   

  11:00-11:30 Coffee break

   

  11:30-12:00  Diskuze: Sledování pacientů po skončení léčby. Moderátor: Klozar J.

   

  12.00 – 12:30 Volná sdělení. Předsedající: Pár I., Pospíšková M.

  • Pohanka Š., Šimek J. (Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Chirurgie recidivujících kožních nádorů hlavy a krku. -10 min.
  • Pokorný K., Štuk J., Hácová M. (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Oddělení klinické a radiační onkologie a Patologicko-anatomické oddělení Pardubické nemocnice, NPK a.s.; Multiscan s.r.o.): Paliativní chirurgie kožních nádorů u letitého pacienta. -10 min
  • Čoček A., Ambruš M., Soumarová R., Licková K. ( ORL odd. FTN Praha, Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV Praha): Duplicitní nádory u pacientů s karcinomy hlavy a krku. -10 min.

  12:30 - 14:00  Oběd

  14:00 - 17:00 Podporované přednášky, satelitní sympozia

   

  14:00-15:00 Pembrolizumab v léčbě HNSCC (diskuzní satelitní sympozium, fa Merck Sharp & Dohme s.r.o ). Předsedající: Vošmik M.

  • Obermannová R. (Klinika komplexní onkologické péče  MOÚ Brně) 
  • Vošmik M. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hr. Králové)
  • Pála M. (Ústav radiační onkologie FN Bulovka Praha)
  • Pospíšková M. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín)

   

  15:00-15:30 NMSC-když lokální léčebné možnosti nestačí… (podporovaná přednáška fy Sanofi)

  • Vošmik M. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hr. Králové) 
  • Pospíšková M. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín) 

  15:30-16:00 Coffee break

   

  16:00-16:20 Nutriční podpora u nádorového onemocnění (podporovaná přednáška fy Danone)

  • Daniš L. (II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc)

   

  16:20-17:00 Nivolumab v léčbě skvamózního karcinomu hlavy a krku – zkušenosti z klinické praxe (podporované přednášky fy Bristol-Myers Squibb). Předsedající: Brančíková D. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno).

  • Pospíšková M. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Efekt nivolumabu v terapii nádorů hlavy a krku - naše zkušenosti.
  • Grell P. (Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno): Významná a dlouhodobá odpověď na léčbu nivolumabem u pacienta s předléčeným karcinomem hlavy a krku.

  17:00-18:00 Plenární schůze členů České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku a volba výboru společnosti

   

  Sobota 30. dubna 2022
  Geriatrický onkologický pacient

  9:00-10:00 
  Předsedající Vošmik M.

  • Matějovská Kubešová H. (Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, FN Brno): Komplexní geriatrické hodnocení pacienta z pohledu plánování diagnostiky a terapie.  - 15 min.
  • Jakšičová A. (Onkoentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Nutrice geriatrického onkologického pacienta. - 15 min.
  • ·       Licková K. (Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV Praha): Kvalita života, deprese a úzkost u pacientů s nádory v oblasti hlavy a krku. - 15 min.
  • Vošmik M. (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hr. Králové): Radioterapie a systémová léčba u geriatrických pacientů s NHK. - 15 min.

  10:00-10:30 Coffee break


  10:30-11:30 
  Předsedající Chovanec M.

  • ·      Bystřický Z. (ARO, Landesklinikum Mistelbach, Rakousko): Geriatrický pacient z pohledu anestesiologa.  - 15 min.
  • ·      Oliverius M. (Chirurgická klinika FNKV Praha, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno): Nechal byste se v mém věku operovat, pane doktore?  - 15 min.
  • Chovanec M.: (ORL klinika FNKV Praha) Rozsáhlé výkony u geriatrických pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku. - 15 min.
  • Pospíšková M. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Zkušenosti s onkologickou léčbou u geriatrických pacientů s NHK. - 15 min.
  • Panelová diskuze: Věk a léčba nádorů ORL oblasti. - 60 min.

  11:30 - 12:00

  • Diskuze: Věk a léčba nádorů ORL oblasti.  Moderátoři: Vošmik M., Klozar J.

  12:00

  • Závěrečné shrnutí (Take Home Message)

  Místo konání

  Hotel U Zlatého kohouta
  Velké náměstí 21, 767 01 Kroměříž


 • International Conference of Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group / Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Main Topics

  • Cutaneous neoplasms
  • HPV in head and neck tumors
 • Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku - Nádorová onemocnění štítné žlázy
  Zpráva ze Semináře České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, 
  Hrubá Skála, 14. - 15. 4. 2023
  Organizačně se letošní seminář Skupiny spojil s pravidelnou akcí Sedmihorky – Hrubá Skála. Po organizační stránce akci bezchybně zajišťoval Kracík a Liberecká nemocnice. Akci podpořily firmy MSD Oncology, Lilly, Eisai, Promos a Surgipa. 
  Odborný program se první den soustředil na štítnou žlázu jako hlavní téma. V úvodní přednášce podal Ryška přehled histopatologických nálezů ve štítné žláze. Poté vystoupili molekulární bioložka (Bulanová), endokrinologové (Vlček, Lančová, Personová) a onkolog (Vošmik). V druhém bloku pak přednášeli chirurgové (Plzák, Astl, Betka, Zavadil). Všichni přednášející se pak účastnili následujícího kulatého stolu, kde se probíral zejména význam molekulárně biologických metod v diagnostice, individualizace léčby a možnosti její deeskalace. V podvečer proběhlo satelitní symposium o novinkách v léčbě HNSCC a schůze výboru Kooperativní skupiny. 
  Druhý den podal Laco podrobný přehled o novinkách v 5. vydání WHO klasifikace nádorů hlavy a krku a Zábrodský přednesl už definitivní verzi Doporučení skupiny o sledování pacientů po léčbě. 
  Jak je tomu na akcích Skupiny pravidlem, hlavním přínosem Semináře byla možnost interakce s jinými specializacemi, tentokrát hlavně s endokrinology a patology. Diskuse bezesporu přispěly k užší interdisciplinární spolupráci v budoucnosti. Publikačním výstupem bude finální znění již dlouho diskutovaného Doporučení skupiny o sledování pacientů.  

  prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
   Seminář Skupiny se bude konat v krásném prostředí Hrubé Skály 13. - 14. 4. 2023. Zde navazujeme na tradiční setkání Sedmihorky - Hrubá Skála. Primář Kracík se svým týmem akci zajišťuje po organizační stránce, Skupina spolupracuje na odborném programu. Hlavním tématem jsou nádorová onemocnění štítné žlázy a pozvaní řečníci jsou ze širokého spektra specializací.
  Přihlášky k aktivní účasti (volná sdělení) prosím adresujte na jan.klozar@fnmotol.cz
  Předběžný program

  ODBORNÝ PROGRAM

  Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Hrubá Skála,  13. – 14. 4. 2023 

   

  Zámecký hotel Hrubá Skála, Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov

   

  Hlavní téma:  Nádorová onemocnění štítné žlázy

  ČLK akreditace č. 110401.  Aktivita je ohodnocena 7 kredity

   

  ODBORNÝ PROGRAM

   

  Čtvrtek 13.4.2023

  8:00-10:00 Registrace účastníků

   

  10:00  Valdštejnský sál  Blok I

  • Aleš Ryška: Novinky a úskalí v histopatologické diagnostice nádorů štítné žlázy

  • Barbara Bulanová: Klinický přínos molekulárně genetického vyšetření nádorů štítné žlázy.

  • Petr Vlček, Lucie Lančová, Oskar Zmek: Současné léčebné možnosti u tyreoonkologických pacientů

  • Kateřina Personová: Diagnostika tyreopatií z pohledu endokrinologa

  • Milan Vošmik: Onkologická léčba karcinomů štítné žlázy

   

  12:30-13:30  Oběd

   

  13:30  Valdštejnský sál  – Blok II

  • Jan Plzák: Deeskalace chirurgické léčby dobře diferencovaných karcinomů štítné žlázy

  • Jaromír Astl : Úloha genetické diagnostiky v indikaci rozsahu chirurgické léčby karcinomu štítné žlázy

  • Jan Betka : Indikace blokových disekcí u nádorů štítné žlázy

  • Michal Zavadil: Peroperační identifikace příštítných tělísek pomocí autofluorescenční vizualizace

  15:00  Moderovaný  kulatý stůl  – všichni řečníci bloku I a II

   

  16: 30 – 17:00  Coffee break

   

  17:00- 17:40  Valdštejnský sál   - Satelitní diskusní sympozium (MSD)

   

  Novinky v managementu HNSCC (Milan Vošmik., Radka Lohynská, Miloslav Pála)

   

  Diskuzní témata: Guidelines pro systémovou terapii HNSCC

  Testování biomarkerů u pacientů s HNSCC

  Novinky z kongresu ECHNO  17:40 – 18:00  Volná sdělení

  • David Kalfeřt  (Pešta M., Kholová I., Ludvíková M.): BRAF a KRAS mutace a jejich interakce s vybranými mikroRNA u papilárního karcinomu štítné žlázy   

  18:00   Schůze výboru České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  19:00   Večerní diskusní setkání

   

  Pátek 14.4.2023

  9:00  Valdštejnský sál

  • Jan Laco: Novinky v 5. vydání WHO klasifikace nádorů hlavy a krku

  • Diskuse

  • Michal Zábrodský: Finální verze doporučení Kooperativní skupiny o sledování pacientů po léčbě

  • Diskuse

  • Volná sdělení

  12:00 hod. Zakončení semináře

   

   Přihlášky k aktivní účasti (volná sdělení) prosím adresujte na jan.klozar@fnmotol.cz.

 • Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Interdisciplinární seminář za účasti onkologů, otorinolaryngologů, maxilofaciálních chirurgů, patologů a rentgenologů.

  Motto: "Společně v léčbě nádorů hlavy a krku"

  Akce je zařazena do Centrálního registru akcí ČLK pod číslem 56171. Vzdělávací akce je v systému celoživotního vzdělávání ohodnocena 2 kredity.

  Program

  14:30 – 15:45

  Slouka D., Klozar J.

  Přivítání a informace o činnosti Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Vošmík M.

  Informace ze schůze Rady European Head and Neck Society a z  International Congress on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology 

  10´

  Laco  J.

  Doporučený postup pro bioptické vyšetření zhoubných nádorů hlavy a krku

  15´

  Skálová A.

  Karcinomy slinných žlaz; od morfologie a imunoprofilu k molekulární diagnostice a zpět: jak může patolog přispět k léčbě pacienta

  15´

  Ferda J., Ferdová E., Baxa J. 

  Hybridní zobrazení nádorů hlavy a krku pomocí PET/CT a PET/MR

  15´ 

  Krčál J., Nasswetter J., Trčka O. 

  Staging podle hybridních zobrazovacích metod   

  15´

  15:45 - 16:00

  Přestávka 


  15:30 – 17:00

  Hauer L., Andrle P., Jambura J., Pošta P., Genčur J., Hrušák D., Třešková I., Richtr P., Dolejš M., Kydlíček T., Podešvová J., Žídková A. 

  Chirurgická léčba rozsáhlých orálních dlaždicobuněčných karcinomů  

  15´

  Kubeš J., Rotnáglová E.

  Průběžné výsledky léčby tonzilárních a nasofaryngeálních karcinomů protonovým svazkem

  15´

  Koucký V. 

  Plasmacytoidní dendritické buňky u karcinomů hlavy a krku 

  10´

  Engelová J., Kašpar M., Vinakurau Š. 

  Postižení hlavových a míšních nervů při neoplazii, kazuistiky 

  10´

  Diskuse

  Neformální diskuse


  Možnosti účasti:

  • Aktivní účast formou prezentace - registrace již uzavřena
  • Pasivní účast - online registrace již uzavřena

  Registrační poplatek 

  • člen České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku – zdarma *

                 (* při uhrazeném členském poplatku na rok 2019 do 12. 4. 2019)

  • nečlen České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku – 250 Kč

  Registrační poplatek uhraďte obratem po registraci (nejpozději do 5 dnů od registrace) na číslo účtu: 2201202628 / 2010 (Fio banka) a do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení, aby byla platba správně přiřazena.

  Na místě hradí registrační poplatek nečlenové, kteří jej neuhradili předem na účet. 
  Na místě není možno se přihlásit se do Kooperativní skupiny.

  Kontakt pro dotazy: Monika Mikulášová monika.mikulasova@fnmotol.cz

 • Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

  Program:

  Program konference ke stažení

  Čtvrtek 10.  10. 2019   19:00 Schůze výboru


  Pátek 11. 10. 2019

   

  10:15 - 10:30 Zahájení (Klozar, Vošmik)

   

  10:30 - 11:00 Úvodní přednáška (30´):

  Jan Laco: Doporučený postup pro bioptické vyšetření zhoubných nádorů hlavy a krku

   

  11:00 – 13:00 Hlavní téma 1:

  Hodnocení velikosti resekčních okrajů. Adekvátní resekční okraj? Význam pro další léčebný postup.

  Z pohledu různých specializací:

                ORL: Michal Zábrodský (10´), Karel Pokorný (5´)

  Maxilofaciálního chirurgie: Lukáš Hauer (5´), Richard Pink (10´)

  Patologie: Jan Laco (10´), Martina Baněčková (5´)

                Onkologie: Milan Vošmik (10´) Michaela Jirkovská (5´)

   Otevřená diskuse (60´)

  Panel: Pár, Pokorný, Pink, Hauer, Laco, Baněčková, Jirkovská, Vošmik

  Moderátor: Zábrodský

   

  13:00-14:00 Oběd

   

  14:00 - 14:30 Minisymposium TNM

  Viktor Chrobok:  Jak pracovat s TNM klasifikací (Orofarynx)

  Diskuse: Orofarynx v klasifikaci TNM 8: Grega, Mrzena, Klozar,

   

  14:30 - 16:00 Hlavní téma 2:

  Definice HPV pozitivity, význam náhradních markerů, jejich sensitivita a specificita a aplikace na různých pracovištích. Aktuální prediktivní význam.

  Příspěvky:

  Ruth Tachezy: Úvod k papilomavirům (10´)

  Miloslav Pála: Aktuální klinický význam HPV pozitivity (10´)

  Jan Laco: Možnosti stanovení I (10´)

  Ruth Tachezy: Možnosti stanovení II (10´)

  Michaela Švajdová: Význam u extrafaryngeálních lokalizací  (10´)

  Otevřená diskuse (40´)

  Panel: Tachezy, Pála, Laco, Švajdová, Klozar

  Moderátor: Vošmik

   

  16:00 – 16:30 přestávka

   

  16:30 – 17:30 Satelitní sympozium BMS

  Role imunitního systému, imunoterapie, radioterapie a HPV statutu u nádorů hlavy a krku

  Marek Šťastný: Proč je důležitá regulace imunitního systému a jak funguje imunoterapie na základě anti-PD-1?
  Milan Vošmik: Kombinace radioterapie a imunoterapie: jak asi funguje? A funguje vůbec?
  Jan Klozar: Kdy už konečně HPV status změní schéma léčby nádorů hlavy a krku?

   
  Sobota 12. 10. 2019

   

  9:00-10:00 Hlavní téma 3:

  Klasifikace blokových krčních disekcí

  Petr Čelakovský: Blokové krční disekce – klasifikace

  Patrik Štefanička: Blokové krční disekce - indikace

  Otevřená diskuse (45´)

  Panel: Čelakovský, Mrzena, Zábrodský, Vlachopulos, Jirkovská, Baněčková, Grega

  Moderátor: Klozar

   

  10:00 – 10:30 Přestávka

   

  10:30 – 11:30 Sekce mladých lékařů a výzkumníků a volná sdělení

  Předsednictvo: Koucký, Kalfeřt, Baněčková

  Vladimír Koucký:  Prognostický význam tumor infiltrujících B lymfocytů u karcinomů orofaryngu

  Štěpán Novák: Detekce změn v profilech genové exprese u tenascin pozitivních/negativních vzorků spinocelulárního karcinomu hlavy a krku z vlastního nádoru a přechodové zóny

  Eliška Rotnáglová  Manželský pár s HPV pozitivními karcinomy orofaryngu,

  Martin Šteffl: Naše zkušenosti s FNAB v diagnostice nádorů hlavy a krku

  Markéta Horáková: Tenkojehlová aspirační biopsie lézí slinných žláz, aneb co chce patolog sdělit klinikovi

  Martina Baněčková: Co se skrývá za S100 protein pozitivními onkocytomy slinných žláz?

  Sylvia Sláviková: Protonová radioterapie v léčbě karcinomů slinných žlaz

   

  11:30 – 12:30 Systémová léčba

  Rekurentní a metastatický skvamózní karcinom – systémová terapie ve světle posledních dat

  Příspěvek: Vošmik (20´)

  Otevřená diskuse (40´)

  Panel: Brančíková, Pospíšková, Pála

  Moderátor: Vošmik

   

  12:30 Zakončení konference


  Registrace:

  Možnosti účasti (přihlašovací formulář viz níže):

  • Aktivní účast formou prezentace - již uzavřeno
  • Pasivní účast  


  Registrační poplatky:

    Do 15.9. 2019 Od 16.9.2019 a na místě
  Neatestovaní do 30 let 1150 CZK / 46 EUR 1450 CZK /58 EUR
  - členové  ČKSNHK 950 CZK 1250 CZK
  Atestovaní specialisté 1650 CZK / 66 EUR 1950 CZK / 78 EUR
  - členové ČKSNHK 1450 CZK 1750 CZK
  Cena za registrační poplatek je včetně 15% DPH

  Platba registračního poplatku převodem na účet pořádající agentury Avantgarde Prague s.r.o.

  Registrační poplatek uhraďte nejlépe obratem po registraci na číslo účtu: 193952525/0300 (ČSOB) VS: 11102019  a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, aby byla platba správně přiřazena. 

  Československá obchodní banka, a.s.

  Na Příkopě 854/14

  115 20  - Praha 1 - Nové město

  IBAN: CZ18 0300 0000 0001 9395 2525

  BIC: CEKOCZPP

  Ubytování:

  Registrovaní účastníci si mohou rezervovat ubytování v hotelu Dvořák za preferenční kongresové ceny v rámci kapacity hotelu (72 pokojů, 139 lůžek). Objednávky ubytování vyřizuje recepce hotelu Dvořák.  recepce@lhdvoraktabor.cz

  Kapacita celého hotelu je pro účastníky konference rezervována do 13. 9.2019. Následující den končí exkluzivita objednávek ubytování pro účastníky konference.


   

  Kontakt: monika.mikulasova@fnmotol.cz

The registration has been closed. Sorry!